+48 501 171 609

NGK Pharma

Firma farmaceutyczna

NGK Pharma

Polska firma farmaceutyczna

NGK Pharma - firma farmaceutyczna

NGK Pharma - firma farmaceutyczna

NGK Pharma – firma farmaceutyczna. NGK Pharma Sp. z o.o. została powołana do życia przez trzech wspólników wywądzących się z rynku farmaceutycznego i medycznego. Myślą przewodnią było przeprowadzenie badań oraz opracowanie technologii pozwalającej na minimalizację pracy farmaceuty przy maksymalizacji jakości wytwarzanych przez jego aptekę maści, kremów, past i innych produktów farmaceutycznych w warunkach recepturowych.

NGK Pharma - firma farmaceutyczna

NGK Pharma – firma farmaceutyczna. NGK Pharma Sp. z o.o. została powołana do życia przez trzech wspólników wywądzących się z rynku farmaceutycznego i medycznego. Myślą przewodnią było przeprowadzenie badań oraz opracowanie technologii pozwalającej na minimalizację pracy farmaceuty przy maksymalizacji jakości wytwarzanych przez jego aptekę maści, kremów, past i innych produktów farmaceutycznych w warunkach recepturowych.

NGK Pharma - firma farmaceutyczna

PRDUKTY NGK PHARMA

Jesteśmy dostawcą produktów dla farmacji. Naszą główną działalnością jest zaopatrzenie w urządzenia, materiały eksploatacyjne oraz półprodukty do receptury aptecznej. NGK Pharma – firma farmaceutyczna zaopatruje również apteki w różnego rodzaju produkty o charakterze medycznym i farmaceutycznym.

Loża laminarna NGK Pharma - firma farmaceutyczna

Loża laminarna

Tuba do miksera recepturowego niejałowa NGK Pharma - firma farmaceutyczna

Tuba do miksera recepturowego niejałowa

Tuba do miksera recepturowego jałowa NGK Pharma - firma farmaceutyczna

Tuba do miksera recepturowego jałowa

Mikser recepturowy Miksator NGK Pharma - firma farmaceutyczna

Mikser recepturowy Miksator

Płytkowy test ciążowy HCG Healgen NGK Pharma - firma farmaceutyczna

Płytkowy Test ciążowy (HCG) Healgen

PRDUKTY NGK PHARMA

Jesteśmy dostawcą produktów dla farmacji. Naszą główną działalnością jest zaopatrzenie w urządzenia, materiały eksploatacyjne oraz półprodukty do receptury aptecznej. NGK Pharma – firma farmaceutyczna zaopatruje również apteki w różnego rodzaju produkty o charakterze medycznym i farmaceutycznym.

Loża laminarna NGK Pharma - firma farmaceutyczna

Loża laminarna

Tuba do miksera recepturowego niejałowa NGK Pharma - firma farmaceutyczna

Tuba do miksera recepturowego niejałowa

Tuba do miksera recepturowego jałowa NGK Pharma - firma farmaceutyczna

Tuba do miksera recepturowego jałowa

Mikser recepturowy Miksator NGK Pharma - firma farmaceutyczna

Mikser recepturowy Miksator

Płytkowy test ciążowy HCG Healgen NGK Pharma - firma farmaceutyczna

Płytkowy Test ciążowy (HCG) Healgen

Mikser recepturowy MIKSATOR NATI-8

Charakterystyka ogólna

Automatyczny Miksator® – zwany inaczej MIKSEREM RECEPTUROWYM, stanowi obecnie podstawowe wyposażenie wszystkich aptek typu A, które wytwarzają leki recepturowe. Miksator w znaczny sposób usprawnia pracę farmaceuty poprzez wytwarzanie idealnie homogennej struktury masy leku recepturowego o jakości daleko wyższej niż przy produkcji klasycznej.

Oferta handlowa

Firma NGK Pharma zajmuje się udostępnianiem do aptek AUTOMATYCZNEGO MIKSERA RECEPTUROWEGO (MIKSATORA) na warunkach abonamentowych i jest połączony z zakupem pojemników na maści recepturowe od firmy NGK Pharma.
Wysokość abonamentu (od 1-10 zł) dostosowana jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości apteki. Aptekom zaopatrującym się w MIKSATOR gwarantujemy szkolenia oraz bezpłatny serwis!

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Niniejszy Miksator® przeznaczony jest do wytwarzania maści, kremów, past i innych produktów farmaceutycznych w recepturze aptecznej. Jakiekolwiek inne użycie lub zmiany w urządzeniu uważane są za niezgodne z przeznaczeniem i kryją w sobie niebezpieczeństwo wypadku. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania szkody, wynikające z użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Nie nadaje się do użytku w przemyśle.

Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją licząc od daty zakupu. Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane skrupulatnej  kontroli, przed wysyłką.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne natomiast nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu, części ulegających zużyciu ani uszkodzeń części łatwo łamliwych.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do pracy w recepturze aptecznej.
Szkody i wady zauważone już w chwili zakupu/otrzymania należy zgłosić od razu po rozpakowaniu.
Po upływie okresu gwarancyjnego wszystkie naprawy będą wykonywane płatnie.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 230-240V- 50Hz
Moc znamionowa: 300W
Klasa ochrony II/IQI
Czas pracy 30 minut

Czas pracy

Czas pracy określa, jak długo może być używać urządzenie bez zagrożenia przegrzaniem silnika i tym samym jego uszkodzenia
Po upływie określonego czasu pracy urządzenie należy wyłączyć i poczekać, aż silnik ostygnie.

Procedury przygotowania maści recepturowych

1) Podłącz Miksator do prądu /220V/
2) Włącz urządzenie przyciskiem(9)
3) Przygotuj pudełko(8) oraz mieszadło(6) do pracy.
4) Odważ wszystkie składniki potrzebne do sporządzenia maści, a następnie nałóż je do pudełka(8).

Kolejność nakładania składników do pojemnika:

a) W pierwszej kolejności należy nałożyć podłoże, np. eucerynę, wazelinę, lekobazę, masło
kakaowe,
b) Następnie nakładamy substancje proszkowe,
c) Tabletki, substancje krystaliczne należy uprzednio rozetrzeć w moździerzu,
d) Na końcu należy dodać substancje płynne i witaminy,

5) Po starannym umieszczeniu składników leku w pudełku (8) wraz z mieszadłem(6) zamykamy
nakrętką pudełka, oraz tak przygotowany zestaw wkręcamy w gniazdo(4), a mieszadło wkładamy w
otwór wrzeciona(5).
6) Następnie ustawiamy czas pracy ok. 5 min pokrętłem czasu(2) i obroty na ok. 2pkt. pokrętłem
prędkości(3).

Po upływie zadeklarowanego czasu maść zostaje wykonana. Pozostaje tylko zdemontowanie całego zestawu oraz sprawdzenie homogenności maści odwracając pudełko o 180. W przypadku maści gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo interakcji farmaceutycznej ze względu na za dużą ilość fazy olejowej i wodnej w stosunku do podłoża np Euceryny zaleca się podgrzanie frakcji wodnej lub podawanie wody małymi porcjami.

Utylizacja

W żadnym przypadku nie należy wyrzucać urządzenia do normalnych śmieci domowych. W odniesieniu do produktu ma zastosowanie dyrektywo europejska 2002/96/EC

Urządzenie należy usuwać poprzez akredytowane lub komunalne zakłady utylizacji odpadów.
Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów.
W razie pytań należy skontaktować się z komunalnym zakładem utylizacji odpadów.

Wszystkie materiały wchodzące w skład opakowania przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

Mikser recepturowy MIKSATOR NATI-8

Charakterystyka ogólna

Automatyczny Miksator® – zwany inaczej MIKSEREM RECEPTUROWYM, stanowi obecnie podstawowe wyposażenie wszystkich aptek typu A, które wytwarzają leki recepturowe. Miksator w znaczny sposób usprawnia pracę farmaceuty poprzez wytwarzanie idealnie homogennej struktury masy leku recepturowego o jakości daleko wyższej niż przy produkcji klasycznej.

Oferta handlowa

Firma NGK Pharma zajmuje się udostępnianiem do aptek AUTOMATYCZNEGO MIKSERA RECEPTUROWEGO (MIKSATORA) na warunkach abonamentowych i jest połączony z zakupem pojemników na maści recepturowe od firmy NGK Pharma.
Wysokość abonamentu (od 1-10 zł) dostosowana jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości apteki. Aptekom zaopatrującym się w MIKSATOR gwarantujemy szkolenia oraz bezpłatny serwis!

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Niniejszy Miksator® przeznaczony jest do wytwarzania maści, kremów, past i innych produktów farmaceutycznych w recepturze aptecznej. Jakiekolwiek inne użycie lub zmiany w urządzeniu uważane są za niezgodne z przeznaczeniem i kryją w sobie niebezpieczeństwo wypadku. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania szkody, wynikające z użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Nie nadaje się do użytku w przemyśle.

Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją licząc od daty zakupu. Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane skrupulatnej  kontroli, przed wysyłką.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne natomiast nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu, części ulegających zużyciu ani uszkodzeń części łatwo łamliwych.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do pracy w recepturze aptecznej.
Szkody i wady zauważone już w chwili zakupu/otrzymania należy zgłosić od razu po rozpakowaniu.
Po upływie okresu gwarancyjnego wszystkie naprawy będą wykonywane płatnie.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 230-240V- 50Hz
Moc znamionowa: 300W
Klasa ochrony II/IQI
Czas pracy 30 minut

Czas pracy

Czas pracy określa, jak długo może być używać urządzenie bez zagrożenia przegrzaniem silnika i tym samym jego uszkodzenia
Po upływie określonego czasu pracy urządzenie należy wyłączyć i poczekać, aż silnik ostygnie.

Procedury przygotowania maści recepturowych

1) Podłącz Miksator do prądu /220V/
2) Włącz urządzenie przyciskiem(9)
3) Przygotuj pudełko(8) oraz mieszadło(6) do pracy.
4) Odważ wszystkie składniki potrzebne do sporządzenia maści, a następnie nałóż je do pudełka(8).

Kolejność nakładania składników do pojemnika:

a) W pierwszej kolejności należy nałożyć podłoże, np. eucerynę, wazelinę, lekobazę, masło
kakaowe,
b) Następnie nakładamy substancje proszkowe,
c) Tabletki, substancje krystaliczne należy uprzednio rozetrzeć w moździerzu,
d) Na końcu należy dodać substancje płynne i witaminy,

5) Po starannym umieszczeniu składników leku w pudełku (8) wraz z mieszadłem(6) zamykamy
nakrętką pudełka, oraz tak przygotowany zestaw wkręcamy w gniazdo(4), a mieszadło wkładamy w
otwór wrzeciona(5).
6) Następnie ustawiamy czas pracy ok. 5 min pokrętłem czasu(2) i obroty na ok. 2pkt. pokrętłem
prędkości(3).

Po upływie zadeklarowanego czasu maść zostaje wykonana. Pozostaje tylko zdemontowanie całego zestawu oraz sprawdzenie homogenności maści odwracając pudełko o 180. W przypadku maści gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo interakcji farmaceutycznej ze względu na za dużą ilość fazy olejowej i wodnej w stosunku do podłoża np Euceryny zaleca się podgrzanie frakcji wodnej lub podawanie wody małymi porcjami.

Utylizacja

W żadnym przypadku nie należy wyrzucać urządzenia do normalnych śmieci domowych. W odniesieniu do produktu ma zastosowanie dyrektywo europejska 2002/96/EC

Urządzenie należy usuwać poprzez akredytowane lub komunalne zakłady utylizacji odpadów.
Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów.
W razie pytań należy skontaktować się z komunalnym zakładem utylizacji odpadów.

Wszystkie materiały wchodzące w skład opakowania przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

Współpraca z NGK Pharma

Mikser recepturowy MIKSATOR NATI-8

Szanowni Państwo!

  • NGK Pharma zajmuje się udostępnianiem do aptek AUTOMATYCZNEGO MIKSERA RECEPTUROWEGO (MIKSATORA).
  • MIKSER RECEPTUROWY jest udostępniany aptece na warunkach abonamentowych i jest połączony z zakupem pojemników na maści recepturowe od NGK Pharma.
  • Wysokość abonamentu (od 1-10 zł) dostosowana jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości apteki.
Mikser recepturowy Miksator

Firma nasza jest zainteresowana dystrybucją na rynku polskim produktów farmaceutycznych oraz medycznych. Poszukujemy firm chcących oferować swoje produkty na terenie Polski. NGK Pharma poszukuje dystrybutora lub hurtowni farmaceutycznej chcącej dystrybuować nasze produkty na rynkach zagranicznych.

Współpraca z NGK Pharma

Mikser recepturowy Miksator

Mikser recepturowy MIKSATOR NATI-8

Szanowni Państwo!

  • NGK Pharma zajmuje się udostępnianiem do aptek AUTOMATYCZNEGO MIKSERA RECEPTUROWEGO (MIKSATORA).
  • MIKSER RECEPTUROWY jest udostępniany aptece na warunkach abonamentowych i jest połączony z zakupem pojemników na maści recepturowe od NGK Pharma.
  • Wysokość abonamentu (od 1-10 zł) dostosowana jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości apteki.

Firma nasza jest zainteresowana dystrybucją na rynku polskim produktów farmaceutycznych oraz medycznych. Poszukujemy firm chcących oferować swoje produkty na terenie Polski. NGK Pharma poszukuje dystrybutora lub hurtowni farmaceutycznej chcącej dystrybuować nasze produkty na rynkach zagranicznych.

Kontakt Ngk Pharma

NGK PHARMA SP. Z O. O.
ul. Sosnowa 1
64-212 Żodyń
NIP: 923-169-25-05

+48 501 171 609

biuro@ngkpharma.pl

Kontakt Ngk Pharma

NGK PHARMA SP. Z O. O.
ul. Sosnowa 1
64-212 Żodyń
NIP: 923-169-25-05

+48 501 171 609

biuro@ngkpharma.pl